Centrul de Business este dotat cu următoarele sisteme de comunicare şi semnalizare care vin în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi condiţiile tehnice:

 • Sistemul legăturii telefonice
 • Sistemul legăturii interfonice
 • Sistemul televiziunii prin cablu
 • Sistemul de reţea computerizată
 • Legătură radiofonică
 • Legătură auditivă
 • Sistemul de comunicare operativă
 • Semnalizare antiincendiară
 • Semnalizare de pază
 • Sistemul de control al accesului
 • Sistemul de supraveghere video
 • Sistemul de avertizare în caz de incendiu
 • Sistemul de control al gradului de concentrare al gazelor.

În scopul asigurării exploatării eficiente a clădirii, sistemele inginereşti indicate mai sus sunt elaborate cu utilizarea echipamentului de ultimă generaţie produse de cele mai vestite companii străine. Cablurile înlocuibile ale tuturor sistemelor de comunicare, televiziune şi semnalizare sunt montate în unităţi speciale de încorporare — jgheaburi, ţevi din plastic şi tuburi flexibile din metal.

Centrul de birouri oferă posibilitatea creării reţelei de computere. În acest scop, în fiecare birou, alături de priza telefonică, este instalată o priză pentru reţeaua de computere. Cablurile de la prize sunt trase spre locurile de instalare a panourilor electrice de birou şi sunt ascunse sub tavanele suspendate. Utilajele reţelei de computere permit formarea grupurilor de lucru indiferent de amplasarea fizică a locului de muncă.

În clădirea Centrului de Business este montat cablu din fibre optice

Centrul de Business este dotat cu o staţie telefonică automată. Birourile sunt asigurate cu legătură telefonică externă conform criteriului - un număr la un loc de muncă.

În fiecare birou este fixată cîte o priză telefonică. În plus, există legătură telefonică cu încăperile tehnice ale centrului.

În fiecare birou de la etajele 1-11 sunt montate prize de televiziune şi radio.

Sistemul de televiziune este conectat la distribuitorul local al televiziunii prin cablu.

Sistemul de control şi gestionare al accesului în clădire este necesar pentru intensificarea securizării Centrului de Business în întregime şi pentru controlul accesului persoanelor autorizate atît în încăperile de serviciu şi cele tehnice, cît şi  intrărea şi ieşirea autovehiculelor.

 

Spaţiile sunt protejate, în conformitate cu normele şi reglementările de securitate şi antiincendiu, şi se încadrează în categoria “B”.

Sistemul de semnalizare antiincendiară include:

 • Avertizor adresabil cu senzori fotoelectronici de fum pentru detectarea incendiului
 • Avertizoare manuale de incendiu cu modulul încorpora

Sistemul de informare asigură:

 • Emiterea programelor TV difuzate local (opţional)
 • Emiterea programelor radio difuzate local
 • Informarea automată şi gestionarea persoanelor în caz de incendiu (în limbile română, rusă şi engleză)
 • Organizarea zonelor autonome de informare - coridoare şi birouri, încăperi ale administraţiei, încăperi tehnice, cazangerie, restaurant, parcаrе.

 

 

 

Sistemul de pază este construit pe bază de panou de comandă. În încăperile securizate sunt instalaţi senzori de mişcare. La postul de pază este prevăzut un buton de alarmă.

 

 

 

Sistemul de supraveghere video asigură:

 • Supravegherea panoramică a perimetrului exterior şi a teritoriului aferent clădirii (intrarea şi ieşirea autovehiculelor pe teritoriu, intrarea şi ieşirea autovehiculelor din parcarea subterană şi din parcarea pentru oaspeţi)
 • Supravegherea tuturor intrărilor şi ieşirilor din clădire şi din încăperile tehnice
 • Înregistrarea informaţiei video 24/24 şi arhivarea ei.

 

 

Sistemul de climatizare este constituit după principiul chiller — fan coil— climatizor pentru următoarele grupuri de încăperi:

 • Birouri
 • Sala restaurantului
 • Hol
 • Coridoare
 • Spaţiile administrative şi de serviciu, dispecerat, camera serverului şi sala operatorului cazangerie

Climatizarea se efectuează cu ajutorul sistemului cu patru ţevi, în baza echipamentului produs de compania Wesper.

Sursa de aer rece sunt chilleri, două agregate frigorifice York (Marea Britanie), cu productivitatea de 783 kW fiecare, care lucrează numai la răcire.

Fan coil-urile sunt climatizoare terminale de tip “canal”, instalate sub tavanele suspendate a fiecărei încăperi cu condiţionare. Toate conductele care alimentează fan coil-urile cu agenţi frigorifici sunt izolate termic.

Parametrii sistemului de climatizare sunt setaţi pentru a oferi o ambianţă confortabilă:

 • Climatizarea are loc 24/24, parametrii confortabili ai microclimatului se menţin cu ajutorul ventilaţiei prin aspiraţie-refulare, care încălzeşte aerul de aspiraţie pînă la +18 С° şi îl umezeşte pînă la 45% iarna, şi-l răceşte pînă la +20 С° vara

Reglarea ulterioară a temperaturii aerului până la parametrii confortabili în fiecare birou se efectuează cu ajutorul fan coil-urilor cu patru ţevi, ce permit o reglare zonală a temperaturii.

Secţiile de recuperare a sistemului de aspiraţie-refulare asigură un consum mai redus de energie.

Toate ascensoarele au fost alese pentru asigurarea unei funcţionări eficiente, demne de un Centru de Business de talie mondială. Numărul ascensoarelor este calculat pentru asigurarea unui flux optim de oameni în timpul orelor de vîrf.

În clădire sunt instalate 4 ascensoare produse de compania OTIS (Franţa) — lider mondial în domeniu:

 • Trei ascensoare cu capacitatea de 630 kg (8 pasageri) cu 11 staţionări
 • Un ascensor cu capacitatea de 1000 kg (13 pasageri) cu 13 staţionări, inclusiv în parcareа subterană şi la etajul tehnic, fiind destinat şi pentru transportarea unităţilor de pompieri în caz de incendiu. Cabina ascensorului este executată din materiale neinflamabile.

În caz de incendiu, în toate puţurile ascensoarelor, este insuflat aer comprimat pentru a evita pătrunderea fumului.

Fiecare ascensor este dotat cu sistem de comunicaţii cu dispeceratul.

Viteza de mişcare a cabinei ascensoarelor variază între 0,8 — 1,5m/sec şi depinde de numărul pasagerilor si de nivelul de ridicare.

Centrul Internaţional de Business SKYTOWER este dotat cu un sistem antiincendiar gestionat de la pupitru de bază şi include: detectoare de fum şi termice, semnalizatoare antiincendiare manuale cu capac de siguranţă din sticlă, semnalizatoare antiincendiare sub tavanele suspendate.

Sistemul antiincendiar al clădirii este compus din trei elemente:

 • Instalaţie automată de alarmă şi alertă antiincendiară
 • Instalaţii automate tip sprinkler şi drencer
 • Instalaţie automată de stingere a incendiilor cu gaz în încăperea generatorului diesel.

În cazul parvenirii semnalului de apariţie a incendiului

 • Sistemul de ventilare prin aspiraţiei-refulare se deconectează automat
 • Se declanşează automat sistemul de înlăturare a fumului din holurile etajelor şi din parcarea subterană
 • Se include automat sistemul de insuflare a aerului comprimat în puţurile ascensoarelor şi a palierelor scărilor
 • Se include automat sistemul de informare auditivă şi luminoasă (se declanşează stroboscoapele de lîngă difuzoarele de la ieşiri)
 • Trei ascensoare coboară la nivelul primului etaj, se deconectează şi rămîn cu uşile deschise
 • Semnalul despre incendiu este transmis prin unde radio la pupitrul serviciului de pompieri din or. Chişinău.

Pentru controlul vizual, avertizorii au indicator al stării normale şi de urgenţă.

Panoul principal, în funcţie de declanşarea avertizorilor, indică locul de izbucnire a incendiului sau de răspîndire a fumului.

În clădire sunt instalate următoarele echipamente de suprimare a incendiului:

 • Sistemul automat de sprinklere — în fiecare încăpere
 • 9 duze manuale conectate la robinetele antiincendiare prin furtunuri de mare presiune — la fiecare etaj
 • Pentru suprimarea incendiilor locale, în fiecare dulap antiincendiar de la fiecare etaj, sunt prevăzute trei extinctoare cu substanţe pulverulente
 • Rezervor incorporat cu rezerva de apă în volum de 20 m3
 • Staţie incorporată de pompare automată a apei cu randamentul de 141,1 m3/oră.

În cazangerie este montată instalaţia automată contra incendiilor tip drencer, iar în încăperea generatorului diesel — cu gaz.

 

Cazangeria Centrului de Business este dotată cu trei cazane Buderus (Germania) cu o putere totală de 1,75 MW ce permit furnizarea căldurii pe toată perioada sezonului rece.

Datorită sistemului de control inteligent temperatura agentului termic poate fi reglată în dependenţă de temperatura aerului de afară, ora zilei şi ziua săptămînii.

 

Birourile sunt dotate cu încălzire prin aer, combinată cu condiţionarea prin «fan-coil»-uri cu patru ţevi.

Pentru încăperile tehnice şi cele de uz comun este prevăzută încălzirea prin radiatoare.

Parcarea subterană este încălzită la nivel de +10 С°.

La intrările principale, precum şi la intrarea în parcarea subterana sunt instalate perdele de aeraj cald.

Pentru a asigurara Centrul de Business cu energie electrică, în edificiu este instalată o substaţie autonomă cu două transformatoare a câte 630 kWa fiecare. Iar pentru o alimentare continuă şi eficientă s-a montat un dispozitiv ce permite conectarea automată a rezervei.

Pentru aprovizionarea sistemelor speciale consumatoare de energie electrică (iluminarea de avarie şi cea de evacuare, indicatoarele de ieşire şi robinetele antiincendiu, sistemele de alarmă a incendiului şi pază, sistemul automat de stingere a incendiului, sistemul de control al accesului, sistemul de evacuare a fumului prin ventilare, ascensoare ş.a.) este instalat un generator diesel Wilson cu puterea de 175 kWа, care porneşte automat în caz de cădere totală a tensiunii la substaţia de transformare.

Alimentarea cu energie electrică a fiecărui etaj se efectuează de la panouri electrice prin două cablu separate cu fire de cupru.

Scările şi căile de evacuare sunt dotate cu iluminare de siguranţă. Deasupra fiecărei uşi de evacuare sunt montate indicatoare luminiscente ale căilor de evacuare cu un acumulator incorporat (durabilitate de lucru minim 3 ore).

Izolarea şi captuşirea cablurilor nu menţin şi nu produc, în caz de incendiului sau ardere, substanţe halogene.

Cablurile magistrale şi de distribuţie ale receptorilor electrici, care asigură funcţionalitatea clădirii în caz de incendiu, sunt executate din material ignifug, care suportă temperatura de 750°C timp de 3 ore.
 

În clădire sunt prevăzute următoarele tipuri de iluminare artificială:

 • de lucru
 • de avarie
 • de evacuare
 • externă
 • locală — pentru lucrări de reparaţie
 • publicitară
 • decorativă — pentru iluminarea clădirii pe timp de noapte.

Iluminarea artificială a birourilor este realizată cu ajutorul lămpilor de marca Phillips cu becuri luminescente, avînd putere de 18 W fiecare, cu nivelul de iluminare de 300 Lx.

Iluminarea coridoarelor, holurilor ascensoarelor şi a scărilor, este combinată, cu lămpi dotate cu becuri luminescente, lămpi cu halogen punctiforme (coridoare, holurile ascensoarelor de la etajele 2-12), şi lămpi economice (hol, coridorul etajului 1).

Evidenţa energiei electrice consumate de către fiecare birou se realizează prin intermediul contoarelor electrice.

Clădirea este dotată cu sistem mecanic de ventilare prin aspiraţie-refulare, constituit din instalaţii de refulare amplasate în încăperile tehnice care includ priza de aer cu supapă şi trapă izolate termic, filtru de aer, cameră de încalzire şi de răcire a aerului, ventilator, amortizor de zgomot, instalaţie de control automat a parametrilor aerului şi instalaţie automată de prevenire a congelării termoelementelor.

Sistemul de ventilare este dotat cu filtre moderne de purificare brută şi fină a aerului.

Pentru instalaţiile de aspiraţie a sistemului de ventilare din birouri şi locurile de uz comun sunt folosite agregate silenţioase.

Ventilarea parcării subterane este dotată cu sistem separat de aspiraţie-refulare şi senzori de prezenţă în aer a CO şi CH conectaţi la panelul de control.

În clădire este prevăzut sistemul de evacuare a fumului care este se declanşează în mod automat în caz de incendiu, iar celelalte sisteme de ventilare sunt oprite.

 

Toate încăperile tehnice care au echipament instalat sunt izolate fonic.

Sistemul de ventilare asigură reîmprospătarea aerului astfel:

 • Pentru încăperile de birouri — 60 m3/oră per persoană;
 • Pentru încăperile de negocieri — 20 m3/oră per persoană;
 • Pentru WC — 75 m3/oră.

 

 

În clădire sunt prezente următoarele sisteme de aprovizionare cu apă şi canalizare:

 • Conductă de aprovizionare cu apă potabilă executată din ţevi emailate în interior
 • Apeduct antiincendiu
 • Aprovizionare cu apă caldă de la boilerele firmei Buderus
 • Reţea de canalizare pentru apă şi deşeuri Duker
 • Canale interne de scurgere a apei meteorice Rehau

Aprovizionarea cu apă a clădirii este efectuată de la apeductul orăşenesc prin două intrări separate.

 


 

Pentru asigurarea presiunii necesare a apei în apeductele antiincendiu şi de aprovizionare este instalată o staţie de repompare a apei Wilo care incorporează o unitate de sterilizare a apei cu raze ultraviolete şi un filtru de curăţare fină a apei.

Toate sistemele mai sus menţionate sunt produse de companii vestite din Germania.